Nedjelja, 21 Aprila, 2024

Pregled rezervisanih parking mjesta

Zbog   revizije ugovora o korištenju rezervisanih parking mjesta , trenutno nisu objavljeni podaci o zauzetim i slobodnim mjestima. Nakon ažuriranja podataka isti će biti objavljeni na stranici. 

Lokacija  rezervisanih parking mjesta  Broj mjesta /

  Zauzeto

Broj mjesta /

Slobodno

Biblioteka
Islambegovića put
Safeta Bega Bašagića
Pozorište
Talića Brdo
Zmajevac
Fakultetska
Pišće
Islambegovića put
Kino Zenica
Begagića put
Mejdanđik T10
Mejdanđik T9
Maksuzija
Lonđa 90
Atlantis
Mehmeda Spahe
Mokušnice
Uzunovića put
Roma
Kočeva ćikma
Crkvice
Mejdanđik