Nedjelja, 21 Aprila, 2024

Anketa

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za rezervisana parking mjesta za stanare ulica u Gradu Zenica


Poštovani,

Uvodne informacije:
Ovim putem se pozivaju građani Grada Zenica da iskažu potrebe za rezervaciju parking mjesta za stanare ulica prema mjestu prebivališta.
Rezervisano parking mjesto daje mogućnost građanima za povlaštene uslove parkiranja u pogledu trajanja i cijene parkiranja.

Ko se može prijaviti:
Prijaviti se može svaki građanin Grada Zenica koji ima prijavljenu adresu prebivališta/boravišta na teritoriji Grada Zenica.

Kako i kada se prijaviti:
Prijave se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja, popunjavanjem online obrasca dostupnog na:

  • web stranici http://www.parkingservis.ba,
  • protokolu JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica.

    Za dodatne informacije o preuzimanju Zahtjeva za rezervaciju parking mjesta građani mogu kontaktirati JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica:
  1. putem telefona 032/465-473
  2. putem maila info@parkingservis.ba
  3. na stranici https://www.parkingservis.ba

Prikupljeni zahtjevi će biti informativnog karaktera i služiće kao osnov za uvođenje rezervisanih parking mjesta na adresi zainteresovanih građana prema broju zaprimljenih zahtjeva.

S poštovanjem,

Anketa