Usluge parkiranja vozila

Usluge parkiranja vozila uz naplatu u gradu Zenica vrši se pomoću parking aparata i inkasanata na otovrenim i zatvorenim parkinzima . Trenutno je u gradu instalirano 15 parking  aparata koji su raspoređeni na slijedećim lokacijama: Jevrejska , Stara pijaca , Safet Beg Bašagić, Londža , Školska, Masarikova i Stanični trg.. Tip zatvorenog parkinga je na lokaciji Trg BiH i zapadna strana stadiona Biliono Polje. Pored platežnih parkinga vršimo i organizaciju parkiranja na rezervisanim mjestima-za stanare.

  Prilikom parkiranja potrebno je voditi računa o tri stvari.

Nije dovoljno samo kupiti kartu. Treba je nakon kupovine istaknuti na vidno mjesto, tako da kontrolor može da očita vrijeme parkiranja i ostale važne podatke. Najčešće mjesto za koje se vozači odlučuju je lijeva strana na prednjem vjetrobranskom staklu, iznad volana. Ukoliko kartu ostavite na navedenom mjestu , najveća je  vjerovatnoća da će je kontrolori primijetiti i da neće biti zabune.

Često se desi i da vozač ponese parking kartu sa sobom umjesto da je odloži na vidno mjesto. Treba voditi računa da se to ipak ne desi i Vama jer ste u tom slučaju učinili prekršaj.

Druga stvar, ne smijete prekoračiti vrijeme parkiranja, određeno kupovinom parking karte, i treća, vozilo mora biti parkirano unutar granica označenog parking mjesta.

U slučaju da vozač prekrši neko od tri pravila, uposlenici JP Parking servis d.o.o imaju pravo da blokiraju njegovo vozilo.