O nama

J.P. “Parking servis” d.o.o. Zenica  je od posebnog društvenog interesa za Općinu Zenica. Na osnovu Odluke o osnivanju Javno preduzeće “Parking servis” d.o.o. Zenica  upravlja sa ustupljenim  parking mjestima, koji su javno dobro Općine Zenica. Preduzeće je osnovano na temelju Odluke Vijeća općine Zenica, broj: 01-19-22357//01 od 29.11.2001. godine i sudski registrirano pod prvobitnim nazivom J.P. “Parkinzi” Zenica.

Osnivač javnog preduzeća “Parkinzi” Zenica je Općina Zenica. Na osnovu Rješenja o upisu u sudski regostar br. U/I-2188/01 od 31.12.2001. godine kod kantonalnog suda u Zenici. Javno preduzeće je registrovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Preduzeće je prilikom osnivanja, a na osnovu Elaborata o osnivanju preduzeća, preuzelo dio poslova  JP “Komrad” Zenica, koji su se odnosili na upravljanje i gazdovanje parking prostorima, kao i zaposlene radnike iz JP “Komrad” Zenica i započelo sa radom 01.01.2002. godine u iznajmljenom prostoru hotela “Rudar”  u Zenici. Dogovor oko prava i obaveza između JP “Komrad” i JP “Parkinzi”  okončan je usvajanjem Odluke o Diobenom bilansu 26.12.2003. godine. Sjedište preduzeća je u vlastitom objektu u poslovnoj zgradi na adresi Zacarina broj 23. u Zenici, koja je kupljena  po diobenom bilansu od JP “Komrad”, te su u istu za adaptaciju uložena značajna finansijska sredstva.

U krugu preduzeća je parkiralište namijenjeno za odlaganje nepropisno parkiranih vozila i za noćno čuvanje. Sjedište preduzeća J.P. “Parking servis” d.o.o. Zenica  je u vlastitom objektu, u poslovnoj zgradi na adresi Zacarina broj 23. u Zenici. U krugu preduzeća je parkiralište namjenjeno za odlaganje nepropisno parkiranih vozila i za noćno čuvanje. U skladu sa članom 1. Odluke o osnivanju (Sl. Novine  općine Zenica, br. 9/01) djelatnost Javnog preduzeća J.P. “Parking servis” d.o.o. Zenica  je od posebnog društvenog interesa za Općinu Zenica. Na osnovu Odluke o osnivanju Javno preduzeće J.P. “Parking servis” d.o.o. Zenica  upravlja sa ustupljenim  parking mjestima, koji su javno dobro Općine Zenica.