Utorak, 21 Maja, 2024

O nama

 J.P. “Parking servis” d.o.o. Zenica  je od posebnog društvenog interesa za Grad  Zenica. Na osnovu Odluke o osnivanju Javno preduzeće “Parking servis” d.o.o. Zenica  upravlja sa ustupljenim  parking mjestima, koji su javno dobro Grada Zenica. Preduzeće je osnovano na temelju Odluke Vijeća općine Zenica, broj: 01-19-22357//01 od 29.11.2001. godine i sudski registrirano pod prvobitnim nazivom J.P. “Parkinzi” Zenica.

Osnivač javnog preduzeća “Parkinzi” Zenica je Općina Zenica. Na osnovu Rješenja o upisu u sudski regostar br. U/I-2188/01 od 31.12.2001. godine kod kantonalnog suda u Zenici. Javno preduzeće je registrovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Preduzeće je prilikom osnivanja, a na osnovu Elaborata o osnivanju preduzeća, preuzelo dio poslova  JP “Komrad” Zenica, koji su se odnosili na upravljanje i gazdovanje parking prostorima, kao i zaposlene radnike iz JP “Komrad” Zenica i započelo sa radom 01.01.2002. godine u iznajmljenom prostoru hotela “Rudar”  u Zenici.