Pregled izdatih “R” – rezervisanih mjesta

Pregled izdatih “R” – rezervisanih mjesta na dan 09.03.2018 god.

Lokacija parkinga Zauzeto Slobodno
Biblioteka 10 0
Islambegovića put 29 0
Safeta Bega Bašagića 12 0
Pozorište 7 2
Talića Brdo 26 2
Zmajevac 47 0
Fakultetska 19 4
Pišće 7 3
Islambegovića put 19 1
Kino Zenica 44 3
Begagića put 7 0
Mejdanđik T10 16 6
Mejdanđik T9 5 0
Maksuzija 42 1
Lonđa 90 33 0
Atlantis 5 6
Mehmeda Spahe 9 0
Mokušnice 44 0
Uzunovića put 16 1
Roma 14 3
Kočeva ćikma 8 0
Crkvice 9 0
Mejdanđik 94 0